Wisda de kennis van morgen


Wie zegt een ladder naar de hemel te hebben
en koopt zijn toegang niet met wijsheid.

Wie zegt vleugels te hebben
en kent geen wetenschap om te vliegen.

Wie zegt te kunnen reizen door tijden,
en zegt niet dat het moment altijd linear is.

Wie reist door dimensies zegt niet,
een punt van een naald kan maar een engel bevatten.

Wie wordt door de onzichtbare god gered,
door te zwemmen.

Wisda het woord wisdom en wijsheid.
Wisda, als wijs daar.

De hoogste wijsheid is natuurlijk en kinderlijk.
De hoogste wijsheid is gratis, en liefdevol.

De hoogste wijsheid is,
een huwelijk met een dure prinses afwijzen,
om door studie wijs te worden.

De hoogste wijsheid is,
Als een godin zich in de duivel laat zien,
ter stond de duivel ten huwelijk te vragen.

De hoogste wijsheid is,
als je een contract hebt met de duivel,
je ziel aan de hoogste God of Godin te verkopen.

De hoogste wijsheid is het erkennen van:
Ieder moment opnieuw wordt geschapen door die Al-Schepper.
als tweede; het heelal is door een schepper gemaakt, en naast hem
staan andere heelals en scheppers.
en al die scheppers hebben als bron de Al-Schepper.

De hoogste wijsheid, zoals ouders kennen is,
toekijken op de opvoeding en het kind wilsbesef laten opbouwen
immers bij sterk wils-besef wordt je onafhankelijk van verleiding of bestraffing.

De hoogste wijsheid,
wie onderwijst mij haar,
immers ik ben bereidt tot studie.

De hoogste wijsheid,
wie zegt tegen mij,
een huwelijk een dure baan,
onbehoorlijk voor een zwakbegaafde.

Wie oordeelt over de goden anders
dan hun dienaren en engelen.

wie oordeelt het levensoordeel
dan hen die christus teobehoren.

Zoals de voorouders als eigen bloed mogen oordelen
mag iedere ziel oordelen over zijn bezit.