Techia de wereld van techniek


Ik zeg robot, jullie androide,
Ik zeg computer, jullie imitative intelligence
Ik zeg harde schijf, jullie zeggen zilver disk,

Ik zeg wijsheid, jullie zeggen kennis
Ik zeg ervaring, jullie zeggen informatie
Ik zeg vrede, jullie zeggen genoegen

Ik zeg robot voor ieder huishouden,
jullie zeggen elk bedrijf een robot.

Ik zeg quantummechanica,
jullie zeggen lasergestuurde communicatie

Ik zeg black box,
jullie zeggen black life matter

Ik zeg dagdroom
jullie zeggen dromenwereld.

De basis van Techia hierboven is
natuurlijk een beschrijving van techniek
om het leven makkelijker te maken.

Techia als de top van de wetenschap,
die alle thema's combineert om als voorbeeld
ieder mens bij geboorte een apparaat te geven in de hersenen
die zowel dromen, stemmen als opdrachten geeft,
die zowel gevoelens, instinct and intuitie geef.

Zoals ze ver in de ruimte misschien een echte van twintig centimeter aanbrengen
bij de jeugdigen om ze buiten school om te onderwijzen.

Wie zegt dat techia ook de lingua franca inhoudt,
een vertaalmachine die hevig begeerd wordt te verkrijgen.

Voor de lekkerbekken kijk eens op deze website,
ook van mijn hand, als je techia een onderwerp vindt.

Natural Robotics and Intelligence Design