Solia Salitarius


Zoals elk mens alleen geboren wordt en alleen sterft.
zo verkrijgt ieder mens zelfstandig de functie in het leven
de ene via een beroep de ander via vrijwilligerswerk of in een klooster.

Zoals ik salitarius ben net als iedereen,
zo ben ik in mijn ideaal een heilige engel.

Solia betekent dat ieder mens en dier op aarde,
zijn levensweg aflegt en daarbij respect verdient.

Immers men weet niet wat een schaap voelt die door een wolf gegeten wordt.
Immers men weet niet wanneer een huwelijksvoltrekking die geluk geeft weer in scheiding gaat.

Solia, als de weg die eenlingen voortbrengt,
niet als minachting waardig, maar als een functie die apart is.
een aparte functie is meestal een geneesmiddel.

Zoals mensen vaak brood en fruit eten,
maar een geneesmiddel als brandnetel of antibiotica maar zelden nodig is.

Dus ieder mens en dier, en ander wezen, is goed zoals ze zijn,
en mag vertrouwen dat de natuurlijke functie ook goed is.

Net als je kan zeggen:
alles mag, je mag alles doen,
het enige is als je een misdrijf begaat kom je wel in de gevangenis
ook al mocht je het misdrijf wel uitvoeren.
(het geheim is, als iets niet mag, kan je het ook niet)