Wijsheid over na het leven


Het volgende artikel is zoals de Alschepper,
mij het heeft onderwezen.

Kennis over na het leven is niet veel beschikbaar.
en enkele stellingne erover gevne mensen niet altijd een beeld.

Na het leven ga je in overleg met een heilige over
wat je goed en verkeerd hebt gedaan, en hij vraagt
je of je je straf wil accepteren.

Er zijn vier paden na het leven.

De hel voor mensen die kwaad hebben gedaan
geen berouw hebben en ook in de onderwereld zijn.
in de hel, zoals in films draken worden voor getoond,
die voortdurend kijken of er mensen worden afgeleverd,
die met vuur naar het helle rijk worden gebracht,
waar de betaalmunt uit pijn en leed bestaat

Voor mensen met een nuttig leven een wedergeboorte
als mens of dier. Waarbij de voorwaarde is dat je
wel nuttig bent geweest voor de samenleving

de derde laag is de wereld der heiligen,
waarbij je boven de aarde zweeft,
met een onstoffelijk lichaam, waarbij je
met onzichtbare hand heiligendaden kan verrichten.
Zoals volgens de katholieke kerk ook heiligen
nog aanwezig zijn. hier hangt een heilige stilte,
die ook voorkomt dat je slechte intenties hebt.

maar als je in die laag eigenbelang toont
kan een groeiend gevoel van bitterheid
zorgen dat je een nieuwe geboorte kiest.

De vierde laag is de hemel, waar als je met iemand
meekijkt twee seconden een wit warm vlak ziet,
waarachter de hemel, bij degene die erin komt
door direct gods liefde, al het leed van het leven
wordt uitgewist, dit is ook de oorzaak van het worden
van een engel, immers die bestaat uit gods liefde.

Een vijfde laag wordt veronderstelt waarbij je met
de Schepping en schepper meekijkt. dus een vorm
van alomtegenwoordigheid, waarbij niet duidelijk
is hoe de eigen inbreng, ik-acties vorm krijgen.

Deze vijf richtingen van na het leven, zijn in
sommige heilige boeken ook gedeeltelijk beschreven.

Het bewijs van heiligen is dat zij zonder zichtbare hand,
wel kerken, kloosters en scholen onderhouden.
en dat koningshuisdynastien door de heilige bron
van hen blijven bestaan tot zij hun taak be-eindigen.

Het bewijs van gevallen engelen is,
dat als zij hun overgave voorwaardelijk be-eindigen,
ze hun goede inborst niet meer hebben,
en vanuit de hemel terug vallen op eerdere rangordes.
van het rijk der heilgen via een nieuwe geboorte
tot in de Hel.

Deze gevallen engelen als zij zichzelf terugnemen,
hebben hun oude karakter, en ook hun goede en kwade gewoontes.

Als engelen vele goede daden hebben gedaan, zal god meer
aan slechtheid accepteren voordat ze richting de hel worden
gestuurd. Immers een bankrekening kan niet opeens van hoog
naar nul zonder reden.

Een bewijs dat de duivel bestaat, is dus wel dat hij uit de
hemel is gevallen, maar nog wel kracht bezit om kwaad te doen,
maar als hij de bestemde tijd overschrijdt, lager wordt gebracht
uiteindelijk in de hel. Waar hem dan een zeer grote straf wacht.

Het nederlandse koningshuis, zou bij veronderstelling dus
worden beschermd, door een heilige die ook hun familienaam
heeft gekregen of gehad.

Heilgen die volgens de kerk functies hebben, zouden dus
in theorie ook nog aanwezig zijn en met onzichtbare hand
de wereld be-invloeden.


Mensen in de hemel, waar hun leed wordt uitgewist,
krijgen een engelenlichaam waar altijd hun liefde voor
godheden zichtbaar is.

Voorwaarden voor elke laag zijn:

om een heilige te worden, behoor je veel te bidden,
en een roeping tijdens het leven uit te voeren.

Om in de hemel te komen, behoor je je
aan godheden over te hebben gegeven,
en onvoorwaardelijk bereidt te zijn
hun werk te doen, dat overigens via
een heilige wil wordt ingeblazen.

Deze na het leven gebeurtenis,
is zoals elke religie er onderdelen uit
beschrijft, dus geldend jegens alle
godennamen, en alle filosofien.

Immers het christendom beschrijft,
de genade. het hindu beschrijft de genade.
en de andere religies ook.

De theorie is als je je aan godheden overgeeft,
die in elke religie namen hebben,
je tegelijkertijd in het paradijs komt,
en na je leven in de hemel.
Waarbij het paradijs betekent
dat je op aarde al tevreden wordt.


Als je in het rijk der heiligen komt,
dan kan je in principe duizenden jaren
een functie uitvoeren, behalve
als je eigenbelang volgt,
dan wordt je binnen jaren
genoodzaakt tot een nieuwe geboorte.

Alle religies hebben deze structuur,
alleen in het hindoeisme, neemt een heilige
als werk een godheid aan en draagt zelf
geen heiligennaam, dat in het christendom wel is,
Waar een god wordt gediend, en een heilige
met eigen naam bekend is.

In de indianen mythologie, kwamen indiaanse
heiligen ook in dezelfde laag,
maar werden ze door de levenden gezien
als natuurgeesten, totems, of levendsgeesten.

In japan en china is het vermoeden,
in de volksreligie dat heiligen als
voorouders worden vereerd.


In de laag der heiligen kan je ook komen
door grote eerbied te hebben voor een godheid,

Door als held een heldendaad te verrichten,
en door je leven op te offeren voor
vele anderen.en ook een martelaar die
door leed godsdienst bevorrdert,
gelijke beloning krijgt.

In het hindoeisme zijn het hogere machten,
waar alle heiligen in plaats nemen
zonder hun naam. Als polytheisme

In goden-dommen, zoals het christendom
is de God een hoog individu,
en nemen alle engelen en heiligen
met hun eigen naam plaats.

Bij een hogere macht, met een naam
titel of werking, kunnen dus vele
individuen meewerken, zowel na
als tijdens het leven en noemen zich
bij de naam van de macht, zoals bij
een land je inwoner bent en je noemt
bij de naam van het land.

Waarbij je vanuit elke laag kan
opklimmen of neerdalen,
door goede of slechte daden.

Waarbij de hoogste kenbare macht,
boven het universum uitstijgend,
de Almacht is.
De hoogste godheid, binnen de kenbare
wereld zich altijd laat kennen als de hoogste,
en mensen liefdevol zijn genade roemen.

Er zijn mensen die zeggen, aan het einde van je leven
nog bij een religie gaan horen of je richten
op goede daden, heeft geen zin, immers
het is toch bijna gebeurt.

Als je voor het einde van je leven,
een religie gaat volgen, en
je intentie ten goede richt,
behoudt je het in je volgende levens.

En bij overleg met een heilige,
geeft hij je de religie mee in je volgende
leven, waardoor je het recht om te bidden krijgt..

Waarbij het recht van gebed, geluk brengt,
en bij een goede volgende invulling van het leven,
zelfs na het volgende leven al een kans kan geven
op een hoger plan te komen.

Dus bekering, inkeer, je ten goede keren,
Heeft altijd nut en betekenis.
Dan wel niet meer nu, wel in een volgend leven.