Holia de weg van heiligheid


Mensen vragen zich af, hoe meet je of iemand heilig is,
immers vele denken heilig te zijn maar doen geen goede werken.

Voor een heilige zij er drie testen, waarna ik drie testen van een koningshuis geef.

Een heilige zal bij elke gebedsaanvraag zowel bereidt zijn fluisterend als hardop te bidden,
weigert een heilige dat, dan is hij geen heilige (alleen lijfsbehoud in oorlog mag gebed weigeren)

De tweede test is: Een heilige zal altijd de wet volgen,
alleen bij een dictatuur mag hij afwijken. als de wet vriendelijk is
en politie de burger beschermt zal hij vrijwillig zijn wapens afstaan.

De derde test is: Als een heilige goede gedachtes heeft,
zal in zijn buurt een rustgevoel zijn, een afwezigheid van angst zoals bij een roofdier.


De volgende testen zijn voor een koningshuis.
De eerstgeborene prins, zal op vijf jarige leeftijd,
een tiental minuten bij een leeuw in de buurt moeten zijn
de leeuw mag onschadelijk zijn maar wel echt.
Als de prins angst voelt is hij geen prins met leeuwenhart.

Voor een prinses is de test:
Zij moet op achtienjarige leeftijd haar
vader ten huwelijk vragen, zonder bescherming
en het antwoord onvoorwaardelijk accepteren.

De derde test voor een koningshuis is:
Durft de koning te regeren door zijn scepter,
aan iemand te geven die zwakbegaafd is.

De scepter bij een zwakbegaafde is als het vragen
om lekkere koek bij de koffie,
is als het vragen van een schilderij over een kabouterengel.

De prinses die zich tegen de vader uitdrukt als huwelijksaanzoek,
is als vader verplicht een geschikte huwelijkskandidaat aan te wijzen.

Een jongen van vijf jaar met leeuwenhart,
wordt wel de koning van de autocratie genoemd,
immers all vijandelijke dictaturen kennen de
angst om door een leeuw gevonden te worden.

De heilige die zich offert aan de almacht,
wie zal hem een heilige engel noemen.

Dus de scepter in eigen handen,
geeft recht om te bidden voor eigen welzijn.

De leeuwenprins in regering,
geeft recht op de hele wereld te onderwerpen.

De prinses getrouwd met de huwelijkskandidaat van haar vader,
steekt haar moeder naar de kroon.

Het geven van de scepter aan een zwakbegaafde,
geeft recht op evenlange lengte het behartigen
van de scepter van een heilge engel.