Engelen bestaan Angela


Moge de weg schijnen door het licht van de zon en de maan
Moge de weg schijnen door het doel en de intentie.

Een weg door het woud betreedt men met voorzicht
Een weg door water loopt men door licht.

Een weg die eenmaal gevonden is, wordt door velen
getreden. Zo is ook mijn weg op aarde gegrond.

Een Engel of Angela,
Wie oordeelt over engelen of zij goed zijn,
Wie oordeelt over heiligen of zij nuttig zijn.

Een engel heeft zich onvoorwaardelijk in gebed ge-offerd aan de Almacht,
geen dood geen verwonding mag hen raken.

Een heilige dient de Heere door aanhoudend gebed,
Geen zonde geen schuld mag hen raken.

Ieder meisje die zich aan de almacht overgeeft,
zal eens angela heten.

Iedere jongen die zich aan de almacht overdraagt,
zal eens de naam Heere dragen.

Een engel is een zeldzaamheid,
dus ieder die bereidt is, behoort respect en achting te krijgen.
dus ieder die overdraagt of overgeeft,
hoort een vrije positie in de wereld te dragen,
ten einde hun werk en levenstaak te verzekeren.

De test is iemand een engel of heilige
is het oordeel van iedereen op aarde,
bij het sterven van de engel of heilige.

Dus een engel wordt geboren,
soms zomaar soms aan de rand van een ravijn,
overgave aan de Almacht is het belangrijkst.